ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

20 marca 2020 r.

Komunikat dla użytkowników w sprawie korekt należności związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego

W odpowiedzi na liczne zapytania w kwestii wnoszenia opłat z tytułu odtwarzania w kontekście ograniczeń i zakazów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) – dalej jako „Rozporządzenie”, informujemy o tym, że w uzasadnionych przepisami przypadkach będziemy korygować Państwa należności i tym samym również faktury, w odniesieniu do opłat za marzec 2020 r.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne zapytania w kwestii wnoszenia opłat z tytułu odtwarzania w kontekście ograniczeń i zakazów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) – dalej jako „Rozporządzenie”, informujemy o tym, że w uzasadnionych przepisami przypadkach będziemy korygować Państwa należności i tym samym również faktury, w odniesieniu do opłat za marzec 2020 r.

To, czy i w jaki sposób dokonywane będą korekty należności i faktur, jest zależne od tego czy Rozporządzenie (w okresie tam przewidzianym) zakazuje całkowicie określonej działalności czy też przewiduje zakaz tylko dla poszczególnych rodzajów działalności.

Przypominamy też, iż płatności dokonane za pół roku z góry z opustem wynoszącym 10% lub za rok z góry z opustem 15% nie podlegają zwrotowi, zgodnie z zapisami Tabeli stawek: http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20190402_TABELA_STAWEK_WYNAGRODZEn_ODTWARZANIE__po_waloryzacji_2019.pdf.

W przypadku czasowego zaprzestania działalności z mocy prawa, a w związku z tym zaprzestania odtwarzania, ZPAV dokona automatycznych korekt naliczeń lub już wystawionych faktur za marzec br. W przypadkach gdy zawieszenie działalności jest obowiązkowe tylko dla niektórych obiektów z danej kategorii (np. sklepy), lub też działalność została zawieszona przez użytkownika z własnej inicjatywy, ZPAV dokona takich korekt na uzasadniony wniosek użytkownika. Zgodnie z Tabelą, o której mowa powyżej, w stosunku do niektórych rodzajów działalności (VII Postanowienia szczególne) ZPAV ma umocowanie do pomniejszenia wynagrodzenia o 50 % (jako że działalność była prowadzona przez mniej niż 15 dni w miesiącu), natomiast z uwagi na wprowadzone Rozporządzeniem ograniczenia, uznaliśmy za uzasadnione zastosowanie tej zasady także w innych przypadkach czasowego zaprzestania działalności.

Ewentualne wnioski o korektę naliczeń lub faktur (tam gdzie wniosek jest wymagany, zgodnie z poniższym wykazem) prosimy kierować na adres umowy@zpav.pl

Ze względu na zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 biuro ZPAV jest nieczynne do odwołania, a nasi Pracownicy wykonują swoje obowiązki zdalnie, tym samym odpowiedzi udzielać będziemy w formie elektronicznej. Faktury korygujące nie będą wysyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru, a jednynie mailowo z prośbą maila zwrotnego z potwierdzeniem jej otrzymania, dla prawidłowego ujęcia korekty w rozliczeniach VAT.

Będziemy wdzięczni za wyrozumiałość i cierpliwość, bo obecna sytuacja jest trudna dla wszystkich, także dla nas i naszych uprawnionych.

W miarę naszych możliwości będziemy się starać się sprawnie reagować na wpływające wnioski.

Tabela 1 – HANDEL – prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty. Prosimy o wskazanie rodzaju asortymentu i lokalizacji sklepów, z uwagi na to, iż Rozporządzenie ogranicza działalność handlową w określonych obiektach handlowych i branżach.

Tabela 2 – GASTRONOMIA – pomniejszymy Państwa należności za marzec o 50% i prześlemy stosowne faktury korygujące.

Tabela 3 – USŁUGI – prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty.

Tabela 4 – TANIEC - GRUPY A, B i C – pomniejszymy Państwa należności za marzec o 50%, i prześlemy stosowne faktury korygujące. W przypadku gdy Państwa grupa to grupa D, prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty.

Tabela 5 - TRANSPORT – prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty.

Tabela 6 – IMPREZY – prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty (dotyczy tylko tych imprez które zostały odwołane, nie dotyczy tych, których termin została przesunięty). W przypadku gdy dokonali Państwo przedpłaty i przesuwają Państwo termin imprezy objętej umową, prosimy o poinformowanie nas o tym, uwzględnimy ten fakt.

Tabela 7 – REKREACJA - pomniejszymy Państwa należności za marzec o 50% i prześlemy stosowne faktury korygujące.

Tabela 8 - SZAFY GRAJĄCE – działalność nie podlega ograniczeniom, nie widzimy uzasadnienia dla dokonywania korekt.

Tabela 9 - CENTRALE TELEFONICZNE – działalność nie podlega ograniczeniom, nie widzimy uzasadnienia dla dokonywania korekt.

Tabela 10 – INNE – w przypadku gdy umowa dotyczy grupy B pomniejszymy Państwa należności za marzec o 50%, i prześlemy stosowne faktury korygujące. W innych przypadkach prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty.

Tabela 11 AV i TV – TRANSPORT – prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty.

Tabela 12 AV – INNE – prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty.

Działalność noclegowa – tj. m.in. hotele, motele, uzdrowiska i agroturystyka (nie objęta ww. Tabelą stawek) – prosimy o przesłanie pisemnego wniosku z uzasadnieniem, zawierającym informacje o przyczynach, dla których oczekują Państwo korekty.

Jeżeli obecna sytuacja przedłuży się i Państwa działalność będzie ograniczona również po 31.03.2020 r., będziemy reagować odpowiednio do sytuacji, o czym będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej oraz oficajlnym profilu ZPAV na Facebooku. Prosimy o monitorowanie tych treści.


Designed by