ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

18 stycznia 2023 r.

Stanowisko ZPAV – dodatkowe zapisy w ramach implementacji Dyrektywy

W związku z trwającym procesem legislacyjnym dotyczącym implementacji Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym i zaproponowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skrajnie niekorzystnymi dla rynku muzycznego zapisami, przedstawiamy stanowisko Związku Producentów Audio Video, które zostało opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 16 stycznia 2023 r.

ZPAV, w imieniu przemysłu muzycznego, jednoznacznie apeluje o usunięcie z projektu ustawy ( projekt z dnia 4 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw ). dodanego przez Ministerstwo Kultury art. 86¹, przewidującego m.in. obowiązkowe pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania artystów wykonawców (STOART, SAWP) przy inkasie oraz repartycji wynagrodzenia dla artystów z tytułu streamingu oraz niezbywalne prawo do wynagrodzenia artystów wykonawców z tytułu streamingu nagrań muzycznych.

W sposób bezpośredni doprowadzi to do sytuacji, w której artyści nie będą mogli, tak jak to się dzieje obecnie, rozliczać swoich tantiem z tytułu streamingu na podstawie podpisanych umów z wytwórniami lub dystrybutorami. Obowiązkowym pośrednikiem będą organizacje zbiorowego zarządzania artystów wykonawców tj. STOART i SAWP. Takie pośrednictwo będzie się wiązało z tym, że artyści nie będą mogli negocjować wysokości swoich tantiem, ich wynagrodzenie będzie określone ustawowo, równe dla wszystkich, niezależne od dorobku artystycznego czy stopnia zaangażowania artysty i zostanie obciążone kosztami inkasa OZZ, które mogą wynieść nawet do 25%.

To bardzo szkodliwe zapisy, które próbuje się wprowadzić bez konsultacji środowiskowych, oceny potencjalnych skutków i wbrew intencjom tworzących nowe prawo. Jednoznacznie podkreślamy, że będą one miały katastrofalny wpływ na sposób funkcjonowania przemysłu muzycznego w Polsce, sposób wynagradzania artystów, jak i znacznie ograniczą inwestycje w polskich twórców muzyki.

Pełne stanowisko ZPAV dostępne jest tutaj.

Kompleksowe materiały dotyczące procesu implementacji Dyrektywy wraz z częścią poświęconą wyjaśnieniom obecnej sytuacji a także odkłamaniu nieprawdziwych informacji, które pojawiają się ostatnio w debacie publicznej znajduje się także na stronie:

www.dajprawokulturze.pl.


Designed by