ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

5 grudnia 2023 r.

Inauguracja działalności Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan dla spraw rynku kreatywnego i kultury

Dnia 4 grudnia 2023 r. Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan zainaugurował swoją działalność dla spraw rynku kreatywnego i kultury przy Konfederacji Lewiatan.

Arbitraż jest alternatywnym, w stosunku do sądów powszechnych, sposobem rozstrzygania sporów, a postępowanie przed Sądem Arbitrażowym ds. rynku kreatywnego i kultury przy Konfederacji Lewiatan może zapewnić szybkie i profesjonalne zakończenie sporu.Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan dla branży kreatywnej i kultury:


• nie reprezentuje interesów żadnej ze stron;

• jest niezależny od organizacji zrzeszających przedstawicieli branży;

• na liście arbitrów rekomendowanych uwzględnia osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy dla polskich i międzynarodowych producentów, wydawców, twórców, dostawców treści internetowych, artystów wykonawców, organizacji zbiorowego zarządzania i specjalizujących się we wszystkich dziedzinach prawa związanych z branżą kreatywną (np.: prawie autorskim, prasowym, prawie Internetu, prawie reklamy);

• dysponuje zapleczem do przeprowadzenia sprawnego, transparentnego i przyjaznego dla stron postępowania arbitrażowego.


Więcej na temat działalności Sądu Arbitrażowego: Oferta Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan dla branży kreatywnej i kultury.


Więcej informacji na temat arbitrażu: sadarbitrazowy.org.pl.Źródło: www.sadarbitrazowy.org.pl


Designed by