Newsletter dla członków ZPAV Dla mediów Kontakt Aktualności Znajdź nas: Znajdź nas www.facebook.com Twitter

Historia

1991

12 czerwca
Związek Producentów Audio Video otrzymuje status Krajowej Grupy Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego IFPI

11 lipca
Zarejestrowanie stowarzyszenia Związek Producentów Audio Video. Członkowie-założyciele to: Dariusz Andrzejewski, Jacek Borawski, Jan Chojnacki, Piotr Dubiel, Adam Galas, Katarzyna Kanclerz, Barbara Klimaszewska, Krzysztof Konarzewski, Marek Kościkiewicz, Krzysztof Koziński, Piotr Kubiaczyk, Andrzej Puczyński, Wojciech Puczyński, Zofia Skubikowska, Paweł Walczak

12 lipca
Na spotkaniu w warszawskich „Hybrydach” członkowie ZPAV wybierają pierwszy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

1992

5 czerwca
Otwarcie biura Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego IFPI w Warszawie (Fundacja IFPI Poland - w 1995 roku zmieniła nazwę na IFPI Warsaw)

11 lipca
Pierwsza akcja antypiracka organizowana przez firmy zrzeszone w ZPAV - Antypiracki koncert pod hasłem "Piraci zabijają muzykę" na warszawskiej Agrykoli. Wystąpili m.in. Aya RL, Czesław Niemen, Edyta Bartosiewicz, Oddział Zamknięty, Closterkeller, Wilki, Elektryczne Gitary, Martyna Jakubowicz. Dzień antypiracki w TVP 2 - wywiady z artystami i specjalistami w dziedzinie prawa autorskiego, komentarze, opinie.

1993

Według szacunków IFPI piractwo fonograficzne w Polsce przekroczyło poziom 90 proc. rynku.

30 kwietnia
Koncert antypiracki w warszawskiej operetce zorganizowany w ramach akcji Dzień Ciszy, będącej sprzeciwem artystów wobec nieprzestrzegania praw autorskich - w komitecie organizacyjnym akcji zasiadali: Bianka Kortlan (IFPI), Sławomir Sokół (FPMP), Janusz Józefowicz, Kazik Staszewski, Tomasz Lipński, Piotr Nagłowski (BMG Poland). Koncert prowadzony był przez Wojciecha Manna i Krzysztofa Maternę, a wzięli w nim udział tacy artyści jak Stanisław Sojka, Ryszard Rynkowski, Krystyna Prońko, Kayah.

Czerwiec
policja rozpoczyna masowe akcje przeciwko piractwu fonograficznemu

2 września
ZPAV rozpoczyna program hologramowania nośników

1994

24 maja
Wchodzi w życie Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Po sześciu miesiącach jej funkcjonowania poziom piractwa fonograficznego na polskim rynku spada do 25-30 proc.Przewodniczący Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego IFPI Nicholas Garnett wygłasza wykład w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na temat piractwa i możliwości wykorzystania nowego prawa w ograniczaniu tego zjawiska na terytorium Polski.

Czerwiec / grudzień
Wielki przełom na polskim rynku fonograficznym. Sprzedaż albumów osiąga rekordowe poziomy.

1995

30 stycznia - 3 lutego
ZPAV uczestniczy po raz pierwszy w Targach Muzycznych MIDEM w Cannes, prezentując dorobek polskiego przemysłu fonograficznego na swoim stoisku. We wspólnym stoisku uczestniczy 12 firm: BMG Ariola Poland, DIGITON, Izabelin Studio, Lion Records, MJM Music, PP Polskie Nagrania, Polskie Nagrania Editio, Polton, SONIC, SOUND-POL, TMM, Zic Zac.

1 lutego
Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznaje ZPAV prawa Organizacji Zbiorowego Zarządzania w zakresie praw pokrewnych producentów fonogramów i wideogramów.ZPAV rozpoczyna negocjacje z polskimi nadawcami w sprawie opłat za nadawanie repertuaru z katalogu swoich członków.

8 lutego
ZPAV przyznaje pierwszą złotą i platynową płytę (regulamin obejmował nośniki sprzedawane od 1 stycznia 1993 r.) - złoto dla „Marysi Biesiadnej” (FORMAD 2), platyna dla „Three Tenors Live” (Polton).

Marzec
Wraz z IFPI Warsaw ZPAV podejmuje działania na rzecz przystąpienia Polski do Konwencji Rzymskiej i Porozumienia WTO/TRIPS.

19 marca
Po raz pierwszy przyznane zostają Nagrody Przemysłu Fonograficznego FRYDERYK. Gala Fryderyk '94 ma miejsce w Teatrze Polskim w Warszawie.

15 czerwca
ZPAV otwiera swoje pierwsze samodzielne biuro przy ul. Zbigniewa Herberta 12 w Warszawie.

5 grudnia
Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznaje ZPAV prawo do pobierania części z 3-procentowej opłaty od czystych nośników i sprzętu nagrywającego (audio i video) na rzecz producentów fonogramów i wideogramów.

1996

Styczeń
ZAiKS przyłącza się do programu hologramowania nośników. Notowany jest szybki wzrost sprzedaży hologramów.

23 stycznia
Organizacja Zbiorowego Zarządzania ZPAV podpisuje pierwszą umowę dotyczącą inkasa wynagrodzeń z tytułu nadawania nagrań dźwiękowych.Pobierane są pierwsze opłaty z tytułu czystych nośników za pośrednictwem Biura Pełnomocnika ds. Czystych Nośników ZAiKS, SAWP i ZPAV.

31 grudnia
W ciągu całego roku ZPAV uczestniczy w pracach Komisji Ministerstwa Kultury i Sztuki ds. ratyfikacji Konwencji Rzymskiej. Prezydent podpisuje Konwencję Rzymską 31 grudnia.

1997

Organizacja Zbiorowego Zarządzania ZPAV podpisuje umowy dotyczące inkasa wynagrodzeń z tytułu nadawania fonogramów i videogramów z TVP S.A. i głównymi radiowymi nadawcami komercyjnymi.

19 lipca
Artyści i firmy fonograficzne organizują pomoc na rzecz powodzian. Na dziedzińcu gmachu Telewizji Polskiej SA odbywa się koncert "Moja i twoja nadzieja". PolyGram Polska i Sony Music Polska wydają płyty-cegiełki.

1998

Organizacja Zbiorowego Zarządzania ZPAV dokonuje pierwszej repartycji należności na rzecz uprawnionych producentów.

5 października
ZPAV, FOTA (Fundacja Twórczości Audiowizualnej, reprezentująca największe polskie i światowe wytwórnie filmowe) i BSA (Business Software Alliance - organizacja reprezentująca m.in. Microsoft) przy wsparciu PHARE Audiovisuel zawiązują Koalicję Antypiracką.

4 grudnia
Koalicja Antypiracka i polscy artyści wystosowują apel do najwyższych władz państwowych o jak najszybsze wprowadzenie poprawek do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przeciwdziałanie piractwu.

5 grudnia
Dzień walki z kradzieżą praw własności intelektualnej pod hasłem "Wygraj z piractwem". W sklepach muzycznych dostępna jest ankieta antypiracka - ci, którzy ją wypełnią biorą udział w losowaniu cennych nagród.

22 grudnia
Z inicjatywy Koalicji Antypirackiej po raz pierwszy przyznana zostaje Złota Blacha - nagroda za najskuteczniejsze działania antypirackie policji.

1999

ZPAV uczestniczy w pracach nad nowelizacją Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Organizacja Zbiorowego Zarządzania ZPAV podpisuje umowę z Polskim Radiem S.A.

19-21 października
Spotkanie Rady Wykonawczej Regionalnego Europejskiego Zarządu IFPI w Warszawie. Europejscy szefowie międzynarodowych koncernów płytowych spotykają się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych (m.in. z Marszałkiem Sejmu Maciejem Płażyńskim, Ministrem Spraw Wewnętrznych Markiem Biernackim, Prezesem Głównego Urzędu Ceł Zbigniewem Bujakiem, Szefem Kancelarii Prezydenta RP Ryszardem Kaliszem) i rozmawiają o konieczności jak najszybszej nowelizacji Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz skuteczniejszej walki z piractwem fonograficznym. Na konferencji prasowej w Hotelu Bristol poruszają temat bezkarnego handlu pirackimi nagraniami na Stadionie Dziesięciolecia.

16 grudnia
Powstaje Akademia Fonograficzna. Zarząd ZPAV, stanowiący Radę Założycielską Akademii zatwierdza jej Regulamin i wystosowuje zaproszenia do wszystkich nominowanych w poprzednich edycjach Nagród FRYDERYK.

2000

24 stycznia
ZPAV jako pierwsza prywatna organizacja w Polsce podpisuje z Głównym Urzędem Ceł Porozumienie o współpracy i pomocy w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej.

26 stycznia
Po raz pierwszy wręczane są Złote Szlabany - nagrody dla celników, którzy zatrzymali najwięcej pirackich produktów

5 lipca
Album "Kayah i Bregović" osiąga poziom ponad 500 tys. sprzedanych egzemplarzy i otrzymuje pierwszą w historii ZPAV DIAMENTOWĄ PŁYTĘ

22 lipca
Wchodzi w życie znowelizowana Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarte w niej zapisy pozwalają na prowadzenie skuteczniejszej walki z piractwem fonograficznym - wprowadzono możliwość ścigania przestępstw z urzędu, uproszczono procedury, rozszerzono ochronę retroaktywną dla fonogramów do 50 lat (na mocy ustawy z maja 1994 fonogramy wyprodukowane przed 1974 r. nie były chronione).

20 października
Z inicjatywy ZPAV środowisko artystów, twórców i producentów fonograficznych wystosowuje apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego z żądaniem skuteczniejszej egzekucji wprowadzonych poprawek do Ustawy o prawie autorskim.

24 października
Wraz z organizacjami zrzeszającymi artystów wykonawców (SAWP i STOART) ZPAV kieruje do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliusza Brauna apel w sprawie zwiększenia udziału polskiej muzyki w radiu i telewizji. W piśmie zwraca się uwagę na fakt nie realizowania przez nadawców radiowych i telewizyjnych ustawowego obowiązku przeznaczania co najmniej 30 procent miesięcznego czasu nadawania w programach utworów słowno-muzycznych, które wykonywane są w języku polskim.

25-26 października
ZPAV uczestniczy w organizacji seminarium Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Krakowie. Konferencja poświęcona jest ochronie praw własności intelektualnej w aspekcie handlu elektronicznego.

30 października
Po raz pierwszy ukazuje się lista OLIS - tygodniowe zestawienie najlepiej sprzedających się albumów, opracowywana w ZPAV przy współpracy z Instytutem PENTOR, oparta na informacji o sprzedaży ze sklepów detalicznych.

9 listopada
Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek wydaje zarządzenie o utworzeniu Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych. ZPAV postulował powołanie takiego Zespołu przez wiele miesięcy.

2001

styczeń - wrzesień
Przedstawiciele ZPAV uczestniczą w posiedzeniach Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych. Wchodzą w skład specjalnych grup roboczych. We wrześniu ZPAV przedstawia Zespołowi analizę dotyczącą stanu przestrzegania praw autorskich i pokrewnych w Polsce.

1 stycznia
ZPAV rozpoczyna monitorowanie witryn internetowych i serwisów FTP w poszukiwaniu nieautoryzowanych plików muzycznych. Rozsyłane są listy do właścicieli witryn i administratorów sieci z prośbą o usuwanie takich plików.

11 lipca
ZPAV ma 10 lat. Z tej okazji grupa Varius Manx uhonorowana zostaje Nagrodą Specjalną za największą liczbę złotych i platynowych płyt przyznanych w ciągu dziesięcioletniej działalności Związku (nagrodę odbiera szef wytwórni POMATON EMI Piotr Kabaj podczas uroczystego Walnego Zebrania członków ZPAV w listopadzie).

13 lipca
ZPAV, SAWP i STOART, działając w imieniu polskich artystów wykonawców i producentów fonogramów ponawiają apel do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliusza Brauna w sprawie zbyt małego udziału muzyki polskiej w mediach. Żądają interwencji Krajowej Rady wobec tych nadawców, którzy wbrew zapisom ustawy o radiofonii i telewizji i warunkom koncesji nadają w swoich programach poniżej 30 procent utworów w języku polskim.

30 października
Na konferencji prasowej ZPAV informuje o złożeniu 40 wniosków o ściganie przeciwko osobom handlującym pirackimi płytami kompaktowymi na Stadionie Dziesięciolecia. Prezentowany jest film nakręcony z ukrytej kamery, na którym po raz pierwszy pokazano twarze sprzedających.

27-29 listopada
ZPAV wspólnie z Ministerstwem Kultury i Ministerstwem Sprawiedliwości organizuje w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach konferencję pt. „Praktyczne aspekty ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej”. W konferencji uczestniczą sędziowie i prokuratorzy z całej Polski.

2002

maj
Pierwsza wizyta inspektora Organizacji Zbiorowego Zarządzania ZPAV w lokalu dokonującym odtwarzania nagrań muzycznych, mająca na celu podpisanie umowy na użytkowanie muzyki.

październik
wchodzą w życie poprawki do Ustawy prawa autorskiego związane z dostosowaniem polskiego prawa do ustawodawstwa międzynarodowego (w tym konwencji WIPO z 1996 roku). ZPAV jest jedną z organizacji opiniujących projekt nowelizacji.

2003

2 czerwca
Koalicja Antypiracka rozpoczyna kampanię informacyjną na rzecz walki z naruszeniami praw własności intelektualnej w sieciach komputerowych. Celem kampanii jest informowanie użytkowników sieci komputerowych o zagrożeniach związanych z umieszczaniem i pobieraniem nieautoryzowanych plików muzycznych, filmowych i programów komputerowych oraz o możliwości ich uniknięcia. W pierwszym etapie kampanii rozesłano listy do 627 największych firm i 84 uczelni w Polsce.

25 czerwca
Uchwałą Zarządu ZPAV zostaje powołana Polska Fundacja Muzyczna, której zadaniem ma być niesienie pomocy Artystom Muzykom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2004

ZPAV, w ramach Koalicji Antypirackiej, wraz z BSA i FOTA oraz z organizacją autorską ZAiKS, przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwa Kultury koordynuje przeprowadzenie badania dotyczącego świadomości praw własności intelektualnej wśród młodzieży gimnazjalnej. Wyniki badania posłużą do stworzenia specjalnego programu edukacyjnego dla młodzieży, wyjaśniającego czym jest własność intelektualna, jak i kreującego właściwe postawy wobec jej kradzieży.

styczeń - marzec
ZPAV podpisuje porozumienia o współpracy w zakresie wymiany informacji z Izbami Celnymi w Warszawie, Białej Podlaskiej, Łodzi i Przemyślu.

26 lutego
ZPAV wspólnie z organizacją zrzeszającą artystów wykonawców SAWP kieruje do władz państwowych (Prezydenta, Premiera, Ministra Kultury, Finansów, Gospodarki, Marszałka Sejmu i Senatu, Przewodniczących komisji parlamentarnych) apel o obniżenie stawki VAT na nagrania dźwiękowe.

3 maja
w dorocznym raporcie rządu amerykańskiego w sprawie naruszeń praw własności intelektualnej (tzw. USTR Special 301 Report) Polska zostaje przesunięta z kraju o statusie Priority Watch i otrzymuje status Watch. Tym samym rząd USA pozytywnie ocenia zmiany w Polsce na polu walki z piractwem w 2003 roku.

czerwiec
wchodzą w życie przepisy dotyczące kontroli produkcji nośników optycznych. ZPAV długo postulował wprowadzenie takich regulacji i współuczestniczył w ich tworzeniu.

lipiec
ZPAV w imieniu Koalicji Antypirackiej zwraca się do rządu polskiego z apelem o podjęcie zdecydowanych działań przeciwko dystrybutorom pirackich produktów wzdłuż zachodniej granicy Polski.

20 lipca
Powołana z inicjatywy ZPAV Polska Fundacja Muzyczna uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego.

22 lipca
W opublikowanym w Londynie „Raporcie o piractwie komercyjnym” za rok 2003 Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego IFPI wycofuje Polskę z listy 10 krajów wskazanych jako priorytetowe w walce z piractwem.

5 października
ZPAV kieruje na ręce Ministra Kultury apel o zrównanie przewidzianego w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych czasu ochrony dla producentów nagrań dźwiękowych (50 lat) z tym, który przysługuje autorom (75 lat).

13-14 października
ZPAV jest gospodarzem światowego spotkania organizacji producentów fonograficznych.

9 listopada
Przedstawiciele Związku Producentów Audio Video: Pełnomocnik ZPAV – Marek Staszewski oraz Koordynator ds. Walki z Piractwem – Jan Bałdyga otrzymują z rąk Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego odznaki ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ jako osoby szczególnie zaangażowane w zwalczanie przestępstw przeciwko prawu autorskiemu i prawom pokrewnym.

2005

16 marca
Zostaje podpisane porozumienie pomiędzy ZPAV i Sekcją Agregatorów i Dostawców Zawartości Audiowizualnej (SADZA) o współpracy w zakresie ochrony praw autorskich i pokrewnych w obszarze zawartości przeznaczonej do telefonów komórkowych.

maj
Inspektorzy Organizacji Zbiorowego Zarządzania ZPAV funkcjonują we wszystkich województwach na terenie Polski.

Listopad
Odbyło się Walne Zebranie członków ZPAV, w czasie którego dokonano m.in. wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:
Andrzej Puczyński - przewodniczący
Piotr Kabaj - v-ce przewodniczący
Jan Chojnacki - skarbnik
Laura Strzałkowska - sekretarz
Dariusz Andrzejewski - członek
Tomasz Dziubiński - członek
Jacek Jagłowski - członek

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
Dorota Janczarska - przewodnicząca
Michał Jarkiewicz - członek
Tomasz Kopeć - członek

2006

Marzec
ZPAV podpisuje kontrakt z firmą Nielsen Music Control na monitorowanie muzyki w 42 polskich stacjach radiowych i dostarczanie szeregu zestawień najczęściej granych utworów.

Kwiecień
ZPAV, w ramach działań Koalicji Antypirackiej, rozpoczął I etap programu edukacyjnego dla młodzieży pn. "Bądź oryginalny". Program, promujący legalne postawy młodzieży w zakresie własności intelektualnej, został rozesłany do wszystkich szkół gimnazjalnych w Polsce.

Wrzesień
ZPAV włączył się w międzynarodową kampanię pod polską nazwą "Dzieciaki, muzyka i internet" - kampania skierowana do dzieci i ich rodziców dotyczyła zagadnień legalnego i nielegalnego pobierania i udostępniania muzyki w internecie.

2007

Styczeń
ZPAV reprezentuje przemysł fonograficzny podczas Światowego Dnia Celnictwa, organizowanego przez Ministerstwo Finansów pod hasłem „Nie! dla podrabiania i piractwa”. Nagrodzono celników szczególnie skutecznych w walce z piractwem własności intelektualnej. Wydarzenie uświetnił występ zespołu BLUE CAFE.

Luty
Zarząd ZPAV podjął decyzję o podpisaniu wieloletniej (na 4 najbliższe edycje, realizowane w latach 2007 - 2010) umowy z STX Records sp. z o.o. na realizację Gali nagrody "Fryderyk".

ZPAV uczestniczył w organizowanym przez Fundację „Dzieci Niczyje” i NASK Dniu Bezpiecznego Internetu. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Związku wyjaśnili zagrożenia związane z korzystaniem z muzyki w sieci internetowej. Uczestnicy otrzymali specjalne broszury „Dzieciaki, Muzyka i Internet” oraz oprogramowanie, umożliwiające sprawdzenie domowego komputera pod kątem nielegalnych plików muzycznych.

Czerwiec
Na skutek prowadzonych przez ZPAV działań przeciwko piractwu w Internecie jeden z najpopularniejszych serwisów umożliwiających ściąganie i zamieszczanie chronionych prawem plików muzycznych w sieci www.osiolek.com zaprzestał działalności, o czym poinformowali w komunikacie na stronie internetowej twórcy serwisu.

Listopad
Odbyło się kolejne Walne Zebranie członków, którego głównym punktem była dyskusja nad zmianami w statucie Stowarzyszenia.

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej Koalicji Anty-Pirackiej ZPAV rozesłał materiały informacyjne oraz oprogramowanie do audytu zasobów informatycznych do ponad 500 firm i 700 ośrodków akademickich w całej Polsce.

2008

Luty
Podobnie jak w poprzednim roku, ZPAV wziął udział w organizowanej przez Fundację „Dzieci Niczyje” oraz NASK imprezie „Dzień Bezpiecznego Internetu” wyjaśniając w jaki sposób legalnie i bezpiecznie korzystać z muzyki w Internecie.

Kwiecień
W ramach drugiego etapu kampanii informacyjno-edukacyjnej prowadzonej przez Koalicję Antypiracką ZPAV przeprowadził w Warszawie bezpłatne szkolenie dla osób odpowiadających w przedsiębiorstwach i ośrodkach akademickich za zarządzanie sieciami informatycznymi pod katem bezpieczeństwa i legalności.

Wrzesień
Zarząd ZPAV podjął decyzję o przedłużeniu umowy z STX Records sp. z o.o. na dwie kolejne edycje (lata 2011 i 2012) realizacji Gali nagród "Fryderyk".

Październik

O kolejny rok przedłużony zostaje kontrakt z firmą Nielsen Music Control dotyczący monitorowania muzyki w stacjach radiowych (tzw. zestawienia air play. Liczba stacji radiowych objętych serwisem zwiększona zostaje do 52.

Kontynuowane jest prowadzenie programu "Bądź oryginalny" - etap II - polegającego na prowadzonej w szkołach gimnazjalnych całej Polski prezentacji pn. "Internet - fakty i zagrożenia".

2009

Lipiec
Otwarcie wspólnie z ZAiKS i STOART serwisu dj.zpav.pl, umożliwiającego otrzymanie licencji na kopiowanie nagrań przez DJ'a na zasadzie one-stop-shop.

Listopad
Odbyło się Walne Zebranie członków ZPAV, w czasie którego dokonano m.in. wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:
Andrzej Puczyński - przewodniczący
Piotr Kabaj - v-ce przewodniczący
Jacek Jagłowski - skarbnik
Jan Kubicki - sekretarz
Laura Strzałkowska - członek
Tomasz Dziubiński - członek
Kazimierz Pułaski - członek

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
Dorota Janczarska - przewodnicząca
Michał Jarkiewicz - członek
Tomasz Kopeć – członek

2010

Styczeń
początek comiesięcznych statystyk rynku muzyki cyfrowej w Polsce

Kwiecień
po raz pierwszy ogłoszono zwycięzców corocznego wyróżnienia pn. „Cyfrowa Piosenka Roku”

kontrakt z firmą Nielsen Music Control, dotyczący monitorowania muzyki w stacjach radiowych (zestawienia air play) zostaje przedłużony na kolejne 5 lat

na zlecenie ZPAV instytut TNS OBOP przeprowadza badanie dotyczące znaczenia muzyki dla konsumentów i jej wpływu na zachowania konsumenckie

Maj
kontynuacja wieloletniego projektu edukacyjnego „Bądź oryginalny” pod nazwą „Bądź świadomy” – projekt ZPAV przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury, wykonywany przez Hirka Wronę

Październik
18.10.2010 to data 500. wydania listy Olis

2011

Luty
umowy na odtwarzanie muzyki podpisane w ponad 20.000 punktów na terenie całego kraju

4 lipca
pierwsze wydanie Newslettera ZPAV

Lipiec
wprowadzenie systemu rankingu muzyki digital pn. „Top Digital”

12 września
po prowadzonej przez polski i światowy przemysł fonograficzny na przestrzeni wielu lat kampanii na rzecz przedłużenia czasu ochrony nagrań dźwiękowych i artystycznych wykonań, Unia Europejska, pod polską prezydencją, uchwala Dyrektywę w tej sprawie, przedłużając czas tej ochrony z 50 do 70 lat

23 listopada
odbywa się Jubileuszowe (20 lat istnienia) Walne Zebranie Członków ZPAV;
w związku ze śmiercią członka Zarządu ZPAV – Tomasza Dziubińskiego – odbywają się wybory uzupełniające do władz Związku - nowym członkiem Zarządu zostaje Beata Reizler;
ZPAV przyjmuje nowe logo

2012

26 stycznia
Pomimo ataków hakerskich na strony rządowe, a także licznych protestów ulicznych użytkowników internetu i środowisk działających na rzecz tzw. „wolności w internecie”, ambasador Polski w Tokio Jadwiga Rodowicz podpisuje w imieniu polskiego rządu Umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA).

10 maja
Komisja Europejska składa oficjalnie zapytanie w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w sprawie zgodności ACTA z prawodawstwem Unii Europejskiej. Zgodnie z procedurami Trybunału, zapytanie nie jest publiczne – zawiera pytanie dla sądu oraz szczegółową analizę prawną, przygotowaną przez Komisję (Komisja wyjaśnia w niej, dlaczego jej zdaniem umowa ACTA jest zgodna z prawodawstwem UE).

30 maja
ZPAV wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca organizuje w Bibliotece Narodowej w Warszawie konferencję „Rozsupłać sieć - Jak promować, dystrybuować i udostępniać muzykę w środowisku cyfrowym – przyszłość i teraźniejszość”. W czterech panelach konferencji, poświęconych kwestiom prawnym i biznesowym, biorą udział tacy eksperci, jak prof. Ryszard Markiewicz (UJ), dr. Patryk Gałuszka (UŁ), Dominik Skoczek (MKiDN), Krzysztof Lewandowski (ZAiKS), Helena Rymar (Centrum Cyfrowe), Agnieszka Parzuchowska-Janczarska (STOART), Michał Merczyński (NINA), Artur Szklener (NIFC), Jacek Brzuz (Soundpark), Robert Grażdan (e-Muzyka), Piotr Turek (Muzodajnia), Marek Włodarczyk (Propolis Media), Agata Wacławik-Wejmann (Google/You Tube), Marcin Kaczmarek (Fabryka Zespołów), Piotr Rzeczycki (UMP) oraz – z ramienia ZPAV – Andrzej Puczyński, Jacek Jagłowski i Marek Staszewski. Zainteresowanie jest ogromne – w konferencji uczestniczy ok. 300 osób.

4 lipca
Nie zważając na wielomiesięczne apele środowisk twórczych i branży przemysłowej oraz stanowisko Komisji Europejskiej, Parlament Europejski odrzuca miażdżącą większością głosów porozumienie ACTA w głosowaniu plenarnym. Wszyscy polscy europosłowie, niezależnie od stanowiska swojego ugrupowania w PE, głosują przeciwko ACTA. W wyniku tego głosowania UE nie przystąpi do tego międzynarodowego porozumienia.