Newsletter dla członków ZPAV Dla mediów Kontakt Aktualności Znajdź nas: Znajdź nas www.facebook.com Twitter

Umowny zapis na Sąd Polubowny przy Związku Producentów Audio-Video ZPAV

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Związku Producentów Audio-Video ZPAV w Warszawie, zgodnie z Regulaminem tegoż Sądu obowiązującym w dacie wniesienia pozwu.

Aktualności

Zmiany w Zarządzie ZPAV Zmiany w Zarządzie ZPAV


Przeczytaj więcej


Więcej aktualności